6,7 tys.

koszy przyulicznych

pod nadzorem ZOM

opróżniane

nawet 10 razy

dziennie

W m.st. Warszawie znajduje się ok. 20 tys. koszy przyulicznych z czego 6,7 tys. opróżnianych jest na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta. Pojemniki ustawione są przy przejściach dla pieszych, wejściach do stacji metra i w ciągach pieszych. Śmieci z koszy wybierane są codziennie, a częstotliwość opróżniania waha się od jednego do nawet 10 razy dziennie i uzależniona jest od rejonu Warszawy, a także natężenia ruchu pieszego. Najwyższą częstotliwość zlecamy w sezonie letnim, a szczególnie podczas imprez masowych. Pozostałe kosze w stolicy opróżniane są na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Terenów Publicznych, urzędów dzielnic oraz innych właścicieli i zarządców.

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
 tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
 tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
 fax: (22) 628 26 74

CAŁODOBOWO: